Badania i analizy

Badania naukowe nad Teorią Poliwagalną

Zapoznaj się z aktualnymi badaniami i literaturą naukową na temat nerwu błędnego, a także wszystkimi istotnymi opracowaniami dotyczącymi Teorii Poliwagalnej.

Autor: dr Stephen Porges

Prace naukowe, których autorem jest dr Porges i jego współpracownicy

Więcej

Skale i Szacowania

Oceny psychofizjologiczne i skale autonomiczne przydatne w badaniach opartych na Teorii Poliwagalnej

Więcej

Książki

Książki wydane w języku polskich o Teorii Poliwagalnej

Więcej