Badania

Kwestionariusze i skale

Oceny psychofizjologiczne i skale autonomiczne przydatne w badaniach opartych na Teorii Poliwagalnej.

Skala Neurocepcji Bezpieczeństwa Psychologicznego (NPSS)

Skala NPSS ocenia, jak bezpiecznie czuje się dana osoba.  Oparta na Teorii Poliwagalnej, składa się z 29 pozycji, podzielonych na trzy podskale: Zaangażowanie Społeczne, Współczucie i Odczucia Cielesne i jest psychometrycznie poprawną miarą do stosowania u osób dorosłych.  Badaniami kierowała dr Liza Morton, a przeprowadził je na Uniwersytecie Strathclyde międzynarodowy zespół posiadający doświadczenie w terapii traumy.

Kwestionariusz Percepcji Ciała (BPQ)
Skala odczuć mózg-ciało (BBCSS)
Skala Celu w Życiu

Dr Porges i jego współpracownicy badawczy, dr Gregory Lewis, dr Keri Heilman i dr Jacek Kolacz, stworzyli trzy skale oceniające stan fizjologiczny. Kwestionariusz i skale są administrowane przez Kinsey Institute Trauma Stress Research Consortium (TSRC). Aby uzyskać dostęp, prosimy o wysłanie e-maila (w języku angielskim) do TSRC (jkolacz@iu.edu) z następującymi informacjami – nazwa organizacji, powód prośby i preferowany język.

Neurobiologia bezpieczeństwa

Oceny psychofizjologiczne i skale autonomiczne.