Zarezerwuj czas i dołącz do nas!

KONFERENCJA POLIWAGALNA

9 - 11 listopada 2023, II EDYCJA

Wejdź w świat głębszego zrozumienia Teorii Poliwagalnej podczas II edycji naszej konferencji. Zapraszamy Cię na trzy inspirujące dni, podczas których będziemy wspólnie odkrywać wszechstronne zastosowania Teorii Poliwagalnej w pracy terapeutycznej oraz wsparciowej.

Temat konferencji

Czego możesz się spodziewać?

Podczas naszej konferencji odkryjesz historię Teorii Poliwagalnej – jak powstała i jak się rozwijała na przestrzeni lat. Jednak to tylko wstęp do głównego celu naszego wyjątkowego wydarzenia.

Głównym celem Konferencji Poliwagalnej jest rozszerzenie Twojej praktycznej wiedzy na temat tej fascynującej teorii. Dowiesz się, dlaczego autonomiczny układ nerwowy, zwłaszcza nerw błędny, odgrywa kluczową rolę w naszym zdrowiu i zachowaniach. Odkryjesz, jak wpływa na mechanizmy związane z traumą i jak możesz praktycznie wykorzystać te założenia w pracy z trudnymi obszarami, takimi jak onkologia, żałoba, trauma wojenna, medycyna czy relacje interpersonalne.

Na naszej konferencji zaproponujemy Ci nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne narzędzia i techniki. Dowiesz się, jak zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i regulować swój układ nerwowy. To wszystko dzięki wiedzy polskich ekspertów oraz inspirującym prezentacjom Deb Dany i samego twórcy Teorii Poliwagalnej, dr. Porgesa.

Dołącz do nas na Konferencji Poliwagalnej i otwórz nowe perspektywy w pracy z autonomicznym układem nerwowym. Zapisz się już teraz i odkryj, jak to może zmienić Twoją praktykę zawodową!

Konferencja będzie się składała z dwóch wydarzeń:

 • 9 listopada 2023: Polskiej Konferencji, na której wystąpią polscy eksperci
 • 10 – 11 listopada 2023:  “Legacy Talk” transmitowane na żywo z Florydy, którego bohaterami będą dr Porges oraz Deb Dana

Możesz uczestniczyć w obu wydarzeniach (pakiet 1) lub tylko w polskiej części konferencji (pakiet 2).

polska część konferencji

Polscy Eksperci

9 Listopada 2023 (15:00 - 21:00)
Spotkanie Zoom na żywo

Pierwszego dnia konferencji będziesz mieć okazję uczestniczyć w spotkaniach z sześcioma cenionymi polskimi ekspertami, którzy przedstawią Teorię Poliwagalną w kontekście różnych obszarów swojej pracy.

Konferencja odbywać się będzie na platformie Zoom w godzinach popołudniowo – wieczornych 15: 00 – 21:00.

Będziemy analizować praktyczne podejścia do wykorzystania teorii w terapii i wsparciu zdrowia psychicznego, włączając techniki regulacji układu nerwowego oraz strategie zdrowienia w obszarach takich jak onkologia, żałoba, trauma wojenna, medycyna czy relacje interpersonalne.

Naszymi prelegentami będą:
(w kolejności alfabetycznej, dokładne godziny wystąpień opublikujemy niebawem)

mgr Anja Franczak

Wsparcie osób doświadczających żałoby a Teoria Poliwagalna

Jak rozumieć i wspierać osoby w żałobie? Szeroko znane w Polsce są przede wszystkim modele oparte na etapach, które były wczesnymi podstawami teorii żałoby. Anja Franczak przedstawia alternatywną perspektywę opartą na współczesnych modelach żałoby, które mogą nam pomóc opisać i zrozumieć żałobę jako indywidualny proces.

Anja Franczak – Założycielka Instytutu Dobrej Śmierci. Zajmuje się edukacją w obszarze śmierci i żałoby. Wspiera osoby na ostatnim etapie życia, osoby w żałobie oraz tych, którzy im towarzyszą. Prowadzi konsultacje indywidualne, szkolenia i warsztaty. Ważną rolę w jej pracy odgrywają rytuały. Jako celebrantka / mistrzyni ceremonii tworzy i prowadzi osobiste rytuały pożegnania i humanistyczne ceremonie pogrzebowe.
Szkoliła się w Heidelbergu w Instytucie Duszpasterstwa Klinicznego (Institut für Klinische Seelsorgeausbildung) i jest profesjonalną towarzyszką w żałobie certyfikowaną przez Federalne Stowarzyszenie Towarzyszenia w Żałobie w Niemczech (Bundesverband Trauerbegleitung e.V.). Jako doula umierania i certyfikowana instruktorka międzynarodowej inicjatywy Kursów Ostatniej Pomocy (Letzte Hilfe) zajmuje się edukacją o procesie umierania i wspiera rodziny, które opiekują się bliską osobą na ostatnim etapie życia.

dr n. med. Małgorzata Klecka

Wykorzystanie podejścia poliwagalnego w przypadku traumy relacyjnej i zaburzeń przywiazania.

dr n. med. Małgorzata Klecka – psycholog, psychoterapeutka, doktor nauk medycznych, (specjalność: psychiatria dziecięca). Jest trenerką, terapeutką (podejście zintegrowane: psychodynamiczne, neurorozwoju  i terapii traumy metodą Somatic Experiencing). Kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych oraz Ośrodkiem Fastryga w Świerklanach (dawniej w Lędzinach), który specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci i młodzieży po doświadczeniu odrzucenia i traumy. Pracuje z rodzinami przeżywającymi trudności w opiece nad problemowymi dziećmi.  Wykładowca akademicki – Uniwersytet SWPS w Katowicach, wykłada neuropsychologię kliniczną, współprowadzi specjalność kliniczną dzieci i młodzieży. Współpracuje z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się redakcją naukową i merytoryczną książek. Dotychczas zredagowała następujące pozycje:

 • Porges, S. W. (2020). Teoria poliwagalna: przewodnik. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dana, D. (2020). Teoria poliwagalna w psychoterapii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Porges, S. W. (2021). Neurofizjologiczne podstawy emocji i przywiązania w teorii poliwagalnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ogden, P., Fisher, J. (2022). Psychoterapia Sensomotoryczna. Interwencje w terapii traumy i zaburzeniach przywiązania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Porges, S. W. red. (2023). Bezpieczeństwo poliwagalne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. – w przygotowaniu 

Prezeska Fundacji Fastryga.  Autorka książki “FAScynujące dzieci” oraz innych książek i wielu publikacji. Za swoją działalność została uhonorowana licznymi nagrodami m in. medalem “Za zasługi w ochronie zdrowia” (Medal Ministra Zdrowia), Społecznym Noblem Fundacji ASHOKA, Medalem Polsko-Szwajcarskiego Programu “Matka i Dziecko”, nagrodą Rzecznika Praw Dziecka. 

Inne książki i  niektóre publikacje: 

 • Klecka, M., Janas-Kozik, M., & Krupka-Matuszczyk, I. (2010). Rozwój diagnostyki poalkoholowego spektrum zaburzeń rozwojowych–przegląd narzędzi diagnostycznych. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 4(10), 298-302.
 • Klecka, M. (2007). FAScynujące dzieci. Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej.
 • Klecka, M. (2004). Fetal alcohol syndrome (fas)-alkoholowy zespół płodowy; poalkoholowe dzieci ze złożoną niepełnosprawnością. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 3(3), 46-55.
 • Klecka, M., & Palicka, I. (2018). Trauma rozwojowa u dzieci–perspektywa neurorozwojowa. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 17(2), 26-37.
 • Palicka, I., Śmigiel, R., Pesz, K., Janas-Kozik, M., & Klecka, M. (2016). Diagnostyka FASD według 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego S. Astley–znaczenie badania neuropsychologicznego. Pediatria, 13(1), 173-181.
 • Klecka, M., Janas-Kozik, M., Jelonek, I., Siwiec, A., & Rybakowski, J. K. (2017). Validation of the polish version of the Washington 4-digit diagnostic code for the assessment of fetal alcohol spectrum disorders. Psychiatria Polska, 51(2), 335-347.
 • Janas-Kozik, M., Gawęda, A., Cichoń-Lenart, A., Klecka, M., & Krupka-Matuszczyk, I. (2011). Manifestacja kliniczna zespołu depresyjnego u dziecka z poalkoholowym uszkodzeniem płodu. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 11(1), 26-30.
 • Klecka, M., Janas-Kozik, M., Jelonek, I., Siwiec, A., & Rybakowski, J. K. (2017). Validation of the polish version of the Washington 4-digit diagnostic code for the assessment of fetal alcohol spectrum disorders. Psychiatria Polska, 51(2), 335-347.
 • Klecka, M., & Janas-Kozik, M. (2009). Dziecko z FASD: rozpoznania różnicowe i podstawy terapii. Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia.
 • Klecka, M. (2006). Ciąża i alkohol: w trosce o Twoje dziecko. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo Edukacyjne PARPA.
 • Kornaszewska-Polak, M., Klecka, M., Janas-Kozik, M., & Palicka, I. (2019). Quality of attachment in adults diagnosed with foetal alcohol syndrome.
 • Klecka, M., Janas-Kozik, M., & Krupka-Matuszczyk, I. (2010). Fetal alcohol spectrum disorder–development and overview of diagnostic tools. Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 10(4), 298.
 • Littauer, F., & Klecka, M. (1994). Osobowość plus: jak zrozumieć innych przez zrozumienie siebie. Oficyna Wydawnicza” Logos”.

mgr Marta Piegat-Kaczmarczyk

Regulacja. Regeneracja. Rozwój. Wykorzystanie Teorii Poliwagalnej i podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z dziećmi z doświadczeniem traumy i uchodźstwa.

Podczas wystąpienia podzielę się najważniejszymi wnioskami ze swojej pracy z dziećmi z doświadczeniem traumy i uchodźstwa, w której łączę terapię skoncentrowaną na rozwiązanaich z podejściami somatycznymi poprzez wzmacnianie zasobów, kreatywność i zabawę.
Powiem, o tym czego potrzebują młode układy nerwowe do regeneracji po traumie i jak klasyczne ćwiczenia stymulujące nerw błędny działają lub nie działają w pracy z dziećmi. Oraz o tym jak ze wspaniałej aktywności regulującej układ nerwowy zrobić jeszcze lepszą korzystając z rytmiczności, dostrojenia i synchronizacji.
Podzielę się swoim autorskim narzędziem – kartami zadobów i celów dla nastolatków i zaproszę uczetniczki i uczestników do doświadczenia na własnej skórze w jaki sposób można korzystać z nich w połączeniu z technikami poliwagalnymi.
Główne role odegrają mruczący kot, motyl o kolorowych skrzydłach, oraz tęczowa flaga.

Jestem psycholożką międzykulturową, certyfikowaną terapeutką Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Ambasadorką metody Kids Skills, obecnie stypendystką Traumatic Stress Studies w Trauma Research Foundation. Ukończyłam szerg szkoleń w Polsce i za granicą dotyczących pracy z traumą. Pracuję z dziećmi i rodzinami z doświadczeniem uchodźstwa, od wyjazdu na misję do Kosowa w 2000 roku. Od 15 lat w fundacji Polskie Forum Migracyjne. Prowadzę terapię dla dzieci i młodzieży po doświadczeniach uchodźstwa, traumy, przemocy, czy dyskryminacji, wspieram migrantki i uchodźczynie w kryzysach okołoporodowych, prowadzę grupy wsparcia i warsztaty dla rodziców. Wspieram pracę zespołu psychologów zajmujących się diagnostyką dzieci przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Z przyjemnością dzielę się swoją wiedzą i doświadczaniem podczas szkoleń, webinarów, prowadzę także zajęcia na studiach podyplomowych na UW. Jestem współautorką licznych publikacji z zakresu psychologii i edukacji międzykulturowej m.in. Inny w Polskiej Szkole, Szkoła Integracji Międzykulturowej, Cały Świat w Naszej Klasie, Wielokulturowość w opiece okołoporodowej, oraz Standardy diagnozy dzieci – uchodźców. Pracuję po polsku, angielsku i rosyjsku, oraz z tłumaczeniem na dari, arabski, sorani i inne.

prof. dr hab. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

Holistyczne spojrzenie na choroby cywilizacyjne a Teoria Poliwagalna

Przedstawię jak działa nasz organizm w odpowiedzi na otaczającą rzeczywistość, czym jest stres i jaki ma związek z rozwojem chorób cywilizacyjnych. Przedstawię mechanizmy odpowiedzialne za reakcje stresowe w naszym organizmie, w szczególności przedstawię role autonomicznego układu nerwowego. Jego zdolność adaptacyjna ma wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu.

Specjalista chorób wewnętrznych, Kardiolog, Coach zdrowia.

Jestem absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, specjalistą chorób wewnętrznych, kardiologiem. Posiadam niemal 30 letnie doświadczenie w medycynie klinicznej Oprócz działalności klinicznej zajmują się również działalnością naukową, posiadam tytuł Profesora Nauk o Zdrowiu. Ukończyłam staże naukowe i zawodowe w renomowanych klinikach między innymi w Berlinie, Filadelfii oraz Londynie. Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym podchodzę do wszystkich z szerokim uśmiechem. Jako kardiolog pracuje z osobami przewlekle chorymi. W codziennej praktyce kieruje się holistycznym podejściem opierającym się na założeniu, że organizm pacjenta i poszczególne sfery jego życia stanowią jednorodną całość. Zdobyte doświadczenie i obserwacje skłoniły ją do poszukiwania sposobu na zdobycie narzędzi pomagających wspierać proces zmian mentalnych, w celu osiągnięcia koniecznej dla zdrowia i szczęścia Pacjenta, równowagi i harmonii. W tym celu ukończyła Profesjonalną Szkołę Coachingu. Ukończyła również liczne warsztaty i szkolenia między innymi w zakresie Racjonalnej Terapii Zachowań, Terapii Schematów, Terapii Akceptacji i Zaangażowania oraz szkolenie HeartMath® Certification Coursesfor Health Professionals.

mgr Sabina Sadecka

O odbudowywaniu ufności do ciała, ludzi i świata po doświadczeniu traumy medycznej.

Ufność nie jest aktem woli lub intelektualną deklaracją, ufność – tę interoceptywną, jak i eksteroceptywną – budujemy przede wszystkim poprzez relację z naszym ciałem. To ciało jako pierwsze informuje nas o zerwaniu tej ufności i to w ciele właśnie znajdziemy drogi do jej odbudowywania. Podczas wykładu przyjrzymy się terapeutycznym sposobom odbudowywania ufności do swojego ciała, do innych i do świata po doświadczeniu traumy medycznej. I choć trauma medyczna potrafi wzburzyć nasz somatyczny, emocjonalny, relacyjny, a nawet duchowo-egzystencjalny spokój, pierwszy krok zdrowienia zaczyna się najczęściej poprzez odbudowanie relacji z ciałem.

Sabina Sadecka – psychoterapeutka i nauczycielka terapii traumy, współzałożycielka portalu opsychologii.pl, twórczyni podcastu “Ładnie o traumie”. Uczy studentów studiów podyplomowych na SWPS w Poznaniu. Pracuje w publicznej poradni dla osób z doświadczeniem traumy w Poznaniu.

mgr Joanna Zapała

Zastosowanie Teorii Poliwagalnej w psychoonkologii.

Psycholog – specjalistka w dziedzinie psychologii klinicznej (nr 006/2014.2/42), psychoterapeutka. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła całościowe szkolenie z terapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz zaawansowane szkolenia między innymi w The Milton H. Erickson Foundation w Phoenix Arizona USA. Od 2003 roku Trener Racjonalnej Terapii Zachowania (Rational Behavior Therapy – RBT). Terapeutka EMDR certyfikat University of Birmingham & EMDR Europe. Ukończyła całościowe szkolenie w terapii dialektyczno-behawioralnej DBT Comprehensive. Posiada Certyfikat Provider Safe & Sound Protocol (SSP) w oparciu o Teorię Poliwagalną dr Stephena Porgesa. Absolwentka Kursu Empathy Based Business & Life Coaching. Trener Treningu Grupowego, Trener Biznesu. Instruktorka Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (Instytut Dynamiki Ruchu i Tańca w Essen). Certyfikowana psychoonkolog (Cert. PTPO nr 13) i superwizorka psychoonkologii (Cert. PTPO nr 2), certyfikowana terapeutka i superwizorka Programu Simontona (Simonton Cancer Center), Trener Psychoonkologii (Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne). Absolwentka całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie. Wykładowczyni akademicka oraz współautorka kilku kierunków studiów podyplomowych (Uniwersytet SWPS, Akademia Muzyczna). Prezeska Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu.

dr porges & deb dana

Legacy Talk

10 - 11 listopada 2023
Transmisja na żywo z Florydy z symultanicznym tłumaczeniem na język polski

Ci z Was, którzy widzieli dr. Stephena Porgesa i Deb Danę we wspólnej rozmowie, znają ich głęboką więź i mądrość, która wyłania się, gdy angażują się w dialog na temat sposobów, w jakie Teoria Poliwagalna pomaga nam zrozumieć na głębszym poziomie siebie i otaczający nas świat. Uczestnictwo w tej części konferencji umożliwi bycie świadkiem niepowtarzalnej rozmowy, podczas której “rodzice” poliwagalnej rodziny podzielą się swoją wiedzą i mądrością. Pod ich przewodnictwem, dowiesz się jak zrozumieć swój własny układ nerwowy, tworząc bezpieczne i regulujące środowisko dla siebie i swoich klientów, a także przekonasz się, jak zastosowanie zasady Teorii Poliwagalnej może pomóc Ci udoskonalić swoje wyniki pracy terapeutycznej i wsparciowej.

Agenda

Piątek, 10 listopada, część 1 – 15:00 – 18:15 (9:00-12:15 ET)
Ewolucja Teorii Poliwagalnej
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom
Początki praktycznego zastosowania Teorii Poliwagalnej

Piątek, 10 listopada, część 2 – 20:15 – 23:15 (2:15-5:15 ET)
Założenia Teorii Poliwagalnej
Demo wraz z dyskusją

Sobota, 11 listopada, część 1 – 15:00 – 18:15 (9:00-12:15 ET)
Patrząc przez pryzmat Teorii Poliwagalnej
Demo wraz z dyskusją

Sobota, 11 listopada, część 2 – 20:15 – 23:15 (2:15-5:15 ET)
Perspektywa poliwagalna w kontekście zmian
Rozmowy ze społecznością

uczestnicy

Dla kogo przeznaczone jest to wydarzenie?

To wielodyscyplinarne spotkanie zostało stworzone przede wszystkim z myślą o tych, którzy pracują w sektorach wsparcia zdrowia psychicznego oraz pasjonatów teorii poliwagalnej z pokrewnych dziedzin.

Trzy dni pełne wiedzy, doświadczeń i praktycznych narzędzi pozwalających lepiej zrozumieć i wykorzystać Teorię Poliwagalną w terapii i wsparciu zdrowia psychicznego. Dołącz do nas i czerp inspirację od ekspertów w tej dziedzinie.

pakiety konferencyjne

Koszt udziału

PAKIET I: Polscy Eksperci + Legacy Talk

Czas trwania: łącznie ponad 18 godzin zegarowych

779 PLN

Cena regularna od 10 października 2023: 779 PLNCena early bird do 9 października 2023: 529 PLN

Pakiet obejmuje:

 • Polska Konferencja Poliwagalna (9 listopada 2023)
 • Lagacy Talk: Dr Porges i Deb Dana (10 -11 listopada 2023) z tłumaczeniem symultanicznym
 • 3-miesięczny dostęp do nagrań z obu wydarzeń
 • 25% zniżki na jeden wybrany kurs o Teorii Poliwagalnej (nie obejmuje: warsztaty z Deb Daną “Nawigowanie po układzie nerwowym” oraz flagowy Kurs z Certyfikatem)
 • Certyfikat uczestnictwa
Zamawiam za 779,00 (PAKIET 1)

PAKIET II: Polscy Eksperci

Czas trwania: 6 godzin zegarowych

279 PLN

Cena regularna od 10 października 2023: 279 PLNCena early bird do 9 października 2023: 209 PLN

Pakiet obejmuje:

 • Polska Konferencja Poliwagalna (9 listopada 2023)
 • 3-miesięczny dostęp do nagrania
 • 15% zniżki na jeden wybrany kurs o Teorii Poliwagalnej (nie obejmuje: warsztaty z Deb Daną 2023 “Nawigowanie po układzie nerwowym” oraz flagowy Kurs z Certyfikatem)
 • Certyfikat uczestnictwa
Zamawiam za 279,00 (PAKIET 2)