Dr. Stephen Porges


Dr Stephen W. Porges jest wybitnym naukowcem na Uniwersytecie Indiana (USA). Jest dyrektorem i założycielem Traumatic Stress Research Consortium. Jest profesorem psychiatrii na University of North Carolina w Chapel Hill (USA) oraz profesorem emerytowanym na University of Illinois w Chicago i University of Maryland (USA). Pełnił funkcję prezesa Society for Psychophysiological Research oraz Federation of Associations in Behavioral & Brain Sciences (USA). Jest laureatem nagrody National Institute of Mental Health Research Scientist Development Award (USA).

Opublikował ponad 400 recenzowanych artykułów z wielu dyscyplin naukowych, w tym anestezjologii, inżynierii biomedycznej, medycyny ratunkowej, ergonomii, fizjologii sportu, gerontologii, neurologii, położnictwa, pediatrii, psychiatrii, psychologii, psychometrii oraz nadużywania substancji. W 1994 roku zaproponował Teorię Poliwagalną, teorię, która łączy ewolucję autonomicznego układu nerwowego ssaków z ich zachowaniami społecznymi.  Podkreśla ona znaczenie stanu fizjologicznego w wyrażaniu zaburzeń behawioralnych i psychicznych. Teoria wprowadza innowacyjne metody leczenia oparte na wglądzie w mechanizmy wpływające na objawy obserwowane w wielu zaburzeniach behawioralnych, psychiatrycznych i psychicznych.

Dr Stepehn Porges jest autorem książek:

Dr Stepehn Porges jest rónież twórcą interwencji opartej na dzwięku – SSP (Safe and Sound Protocol™ ), która jest obecnie używana przez ponad 1400 terapeutów w celu zmniejszenia nadwrażliwości słuchowej, poprawy przetwarzania językowego, regulacji stanu (autonomicznego) i pobudzenia stanu zaangażowania społecznego.

©2021 Instytut Poliwagalny

Polityka prywatnośći