Dr. Stephen Porges


Dr Stephen W. Porges jest wybitnym naukowcem na Uniwersytecie Indiana (USA). Jest dyrektorem i założycielem Traumatic Stress Research Consortium. W 1994 roku zaproponował Teorię Poliwagalną, teorię, która łączy ewolucję autonomicznego układu nerwowego ssaków z ich zachowaniami społecznymi.  Podkreśla ona znaczenie stanu fizjologicznego w wyrażaniu zaburzeń behawioralnych i psychicznych. Teoria wprowadza innowacyjne metody leczenia oparte na wglądzie w mechanizmy wpływające na objawy obserwowane w wielu zaburzeniach behawioralnych, psychiatrycznych i psychicznych. Dr Stepehn Porges jest również twórcą interwencji opartej na dźwięku – SSP (Safe and Sound Protocol™ ), która jest obecnie używana przez ponad 1400 terapeutów w celu zmniejszenia nadwrażliwości słuchowej, poprawy przetwarzania językowego, regulacji stanu (autonomicznego) i pobudzenia stanu zaangażowania społecznego.

Zgłoszenie udziału dr. Porgesa jako prelegenta

Jesteśmy wdzięczni za duże zainteresowanie wykładami dr.  Stephena Porgesa .  Jeśli chcesz, aby dr Porges wystąpił jako prelegent podczas twojego wydarzenia, prosimy o jak najdokładniejsze wypełnienie poniższego formularza.  Opowiedz nam więcej na temat twojego wydarzenia, jego celu, liczby i profilu uczestników (np.: wiek, branża), twojego budżetu lub jakichkolwiek innych informacjach, które uważasz, za ważne. Po otrzymaniu twojego zgłoszenia skontaktujemy się z tobą zwykle w ciągu dwóch dni roboczych. Dziękujemy!

©2021 Instytut Poliwagalny

Polityka prywatnośći