Instytut Poliwagalny

Instytut Poliwagalny | Polska

Nasza działalność objęta jest patronatem Polyvagal Institute (USA), którego założycielami są Deb Dana, Stephen Porges oraz Randall Redfield.
Współpracujemy również z Polyvagal Akademie z siedzibą w Niemczech, organizacją stanowiącą centrum poliwagalne w Europie.
Jesteśmy częścią poliwagalnej społeczności, której misją jest szerzenie wiedzy o Teorii Poliwagalnej i jej praktycznym zastosowaniu oraz zrzeszającej osoby zainteresowane pogłębianie wiedzy na temat Teorii.

O Instytucie

W ostatnich latach Teoria Poliwagalna zyskuje coraz większą popularność tam, gdzie szukamy sposobu na zadbanie o nasze poczucie bezpieczeństwa, dobrą  kondycję psychiczną i fizyczną czy relacje z innymi zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Teoria Poliwagalna daje nowe spojrzenie na zrozumienie mechanizmów i  konsekwencji chronicznego stresu i traumy, a tym samym pozytywnie wpływa na efekty terapii psychologicznej. Natomiast w medycynie wspomaga leczenie chorób psychosomatycznych i innych zaburzeń spowodowanych deregulacją autonomicznego układu nerwowego. Teoria Poliwagalna znajduje swoje zastosowanie w edukacji, wychowaniu, sporcie, biznesie, ochronie zdrowia i w wielu innych dziedzinach życia.

 

Dlatego właśnie naszą misją jest propagowanie Teorii Poliwagalnej oraz jej zastosowania praktycznego po to, by jak najwięcej osób mogło świadomie wpływać na swój psychofizyczny dobrostan. Będziemy Cię wspierać w tym procesie. Poznanie własnego systemu nerwowego oraz zdobycie umiejętności jego regulowania, a także przyjmowanie i dawanie wsparcia innym jest kluczowym elementem osiągnięcia i utrzymania dobrego zdrowia przez całe życie.

Nie zapominamy również o specjalistach, którzy chcieliby nabyć wiedzę o  praktycznym zastosowaniu Teorii Poliwagalnej w swojej pracy, po to, by jeszcze lepiej mogli pomagać swoim klientom i pacjentom. Dla Was także będą dostępne fachowe kursy i szkolenia.

 

W ofercie Instytutu Poliwagalnego znajdziesz:

  • certyfikowane szkolenia dla specjalistów oraz innych osób zainteresowanych Teorią Poliwagalną,
  • wykłady oraz rozmowy z twórcami Teorii, oraz praktykami Terapii Poliwagalnej,
  • prezentację najnowszych wyników badań,
  • informację o najnowszych publikacjach
  • konferencje krajowe i międzynarodowe
  • spotkania dla członków społeczności

Obszary działania Instytutu

Podstawowe obszary działania Instytutu Poliwagalnego to:

  • psychoedukacja
  • wspieranie zdrowia i dobrostanu psychofizycznego
  • propagowanie wiedzy o SSP (Safe and Sound Protocol ™) i jego praktycznego zastosowania
  • współpraca z instytucjami, firmami, organizacjami pozarządowymi, fundacjami i osobami zainteresowanymi wykorzystaniem teorii poliwagalnej

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które chcą poznawać Teorię Poliwagalną dla własnego rozwoju, a także, dla których wiedza ta będzie przydatna w życiu zawodowym. Skontaktuj się z nami poprzez formularz w zakładce Kontakt lub, jeśli chciałbyś/chciałabyś wspomóc swoją pracą i doświadczeniem nasz Instytut wypełnij kartę zgłoszeniową.

 

Cieszymy się na Twój kontakt!

©2021 Instytut Poliwagalny

Polityka prywatnośći